Preskočiť na obsah

1. ROČNÍK DETSKEJ

ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY

sa bude konať

10. júla – 14. júla 2023

pod záštitou

 Dr. h. c. prof. MUDr. Petra ŠIMKA, CSc., rektora SZU v Bratislave

prof. PhDr. Zuzany SLEZÁKOVEJ, PhD., MPH, dekanky FOaZOŠ SZU v Bratislave

Cieľom Detskej zdravotníckej univerzity je, aby sa deti pútavou a hravou formou zoznámili s funkciami niektorých dôležitých orgánov v tele a fungovaním organizmu, či objavili súvislosti medzi životným štýlom a zdravím, o ktorých možno vôbec nevedeli.  Na štúdium sa môžu zapísať deti vo veku 8 až 10 rokov (narodené v rokoch 2013 až 2015), čím je vytvorený predpoklad, že spracované témy budú pre deti dostatočne zrozumiteľné a nebudú sa nudiť. 

Študenti Detskej zdravotníckej univerzity absolvujú vybrané prednášky, na ktoré bude nadväzovať získanie praktických zručností. Jednotlivé aktivity budú viesť skúsení pedagógovia, vedeckí pracovníci a odborníci z praxe. Deťom sa účasť na jednotlivých aktivitách zapíše do indexov.

Termín: 10.7. – 14.7.2023

Miesto realizácie: Slovenská zdravotnícka univerzita, budovy Limbová 12 a Limbová 14, Bratislava

 • Účastnícky poplatok vo výške 30 Eur je potrebné uhradiť po potvrdení registrácie koordinátorom.
 • Maximálny počet účastníkov je 40. Registrácia sa po naplnení kapacity uzatvorí.
 • Každý účastník dostane pri zápise tričko vo vrecúšku, pero a index, ktoré budú nosiť počas výučby.
 • Jednotlivé výučbové bloky budú prebiehať formou prednášky v slovenskom jazyku a nácviku praktických zručností (v odborných učebniach), pričom pri odbore urgentná a zdravotná starostlivosť bude nácvik prebiehať aj vonku pri sanitke.
 • Slávnostnej promócie sa môžu zúčastniť len deti, ktoré absolvujú všetky prednášky a praktické cvičenia, ktoré musia mať zapísané v indexe.
 • Pre slávnostnú imatrikuláciu a promóciu je predpísané spoločenské oblečenie.

Predbežný program

7:45 – 8:15       Zápis študentov (pred vchodom do Auly A-154, Limbová 12)

8:20 – 8:45       Slávnostná imatrikulácia (Aula A-154, Limbová 12),

8:45 – 9:00       Presun do vedľajšej budovy SZU na Limbovú 14 do odborných učební

9:00 -10:15     Anatómia

          zodpovedný vyučujúci: MUDr. Tomáš Barczi, PhD. (1.poschodie, B-124)

         Ľudské telo v kocke (kostra a orgány)

10:15 – 10:30       prestávka na občerstvenie a presun na ďalšiu výučbu

10:30 – 11:45     Rádiologická technika

          zodpovedný vyučujúci: PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD. (3.poschodie, B-332)

          1. História rádiológie, objav x-lúčov. Vznik rӧntgenového žiarenia (rtg. lampa, radiačná ochrana). Diagnostika a liečba pomocou žiarenia.

          2. Snímkovanie skeletu – nastavovanie jednotlivých projekcií (horná a dolná končatina).

11:45 – 12:00      prestávka na občerstvenie a presun na ďalšiu výučbu

12:00-12:45      Traumatológia

          zodpovedný vyučujúci: MUDr. Roman Váhovský (4.poschodie, B-420)

          1. Najčastejšie úrazy v lete

          2. Prvá pomoc pri úrazoch

9:00 – 10:30     Ošetrovateľstvo

          zodpovedný vyučujúci: PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH; (4.poschodie, B-412 )

          1. Bezpečný prístup k pacientovi (hygiena rúk, používanie rukavíc)

          2. Obväzová technika (použitie krytia, obväzu, trojrohej šatky)

10:30 – 11:00       prestávka na občerstvenie a presun na ďalšiu výučbu

11:00 – 12:30     Urgentná zdravotná starostlivosť

          zodpovedný vyučujúci: Mgr. Bc. Jozef Kojš, MBA; (4.poschodie, B-404 )

         1. Systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti (výkony zachraňujúce život, volanie na tiesňovú linku)

          2. Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) a Automatizovaný externý defibrilátor (AED)

          3. Ukážka sanitky

9:00 – 10:30     Dentálna hygiena

          zodpovedný vyučujúci: Mgr. Michaela Klein (2. poschodie)

          Zdravý úsmev

10:30 – 11:00        prestávka na občerstvenie a presun na ďalšiu výučbu

11:00 – 12:30     Fyzioterapia

          zodpovedný vyučujúci: PhDr. Jana Havlová, PhD. (telocvičňa v suteréne)

          1. Škola chrbta (správny a nesprávny sed, aktivity denného života)

          2. Farebné chodidlá

9:00 – 10:30     Patológia

          zodpovedný vyučujúci: doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD. (5. poschodie B-503)

          1. Moje telo a choroby pod mikroskopom

          2. Mikropríbehy

10:30 – 11:00       prestávka na občerstvenie a presun na ďalšiu výučbu

11:00 – 12:30     Fyziologická a klinická výživa

          zodpovedný vyučujúci: RNDr. Martina Valachovičová, PhD.  (4. poschodie, F-455)

          1. Cukor – môj priateľ či nepriateľ?

          2. Nutričná anamnéza

          3. Jesť treba i v chorobe!?

9:00 – 10:00       Nácvik na promóciu (Aula A-154, Limbová 12)

            10:00       Slávnostná promócia (Aula A-154, Limbová 12)

Registrácia
  Fotogaléria

  Kontakt

  Koordinátori DZU:

  • RNDr. Martina Valachovičová, PhD.

  • RNDr. Csilla Mišľanová, PhD.

  • PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH

  • Laura Dinušová

  E-mail:
  dzu@szu.sk

  Sponzori

  logo(2)
  logo abbott
  berto-logo-web